לוגו דרור ישראל - לבן
לוגו דרור בתי חינוך

דרור בתי חינוך

הרשת נוסדה ב-1982 כרשת בתי ספר מקצועיים לבני נוער עובדים ומאז התפתחה למחוזות חדשים.
רשת דרור בתי חינוך מחוללת שינוי חברתי דרך חינוך ונאבקת על חיזוקו של חינוך ציבורי ראוי מילדות ועד זקנה. במרכז פעילות הרשת עומדת הפדגוגיה החברתית, דרך חינוכית שמנהיגה מציאות אחרת בשדה החינוך הציבורי בארץ ומכוונת לשינוי חברתי דרך חינוך.

הפדגוגיה החברתית היא פדגוגיה של תקוה. היא נשענת על שתי רגליים – בראשונה, אנחנו מקימים יחד עם החניכים שלנו את המקומות הטובים ביותר לאדם ולחברה, בונים דוגמאות לחברה ראויה. בשנייה, אנחנו מחוללים תיקון ושינוי חברתי דרך פרויקטים, יצירות חינוכיות ומשימה קהילתית-חברתית בשכונות, בערים ובארץ כולה.
פעילות הרשת נעה בין החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי ומפגישה בין אוכלוסיות שונות שלרוב אינן נפגשות.

דרור בתי חינוך

לאתר הרשת

מחנכות ומורים
0
תיכונים חברתיים
0
רשויות בהן פועולות מסגרות חינוכיות נוספות
0
גנים חברתיים
0
פנימיות - "חברות נוער"
0
פס לבן

כתבות בנושא

פס לבן