לוגו דרור ישראל - לבן

קבוצות יוצרות שכונה

בשכונות רבות בישראל מתגוררים בשכנות ולעיתים קרובות אף בצפיפות, משפחות עולות, תושבים ותיקים, תושבים ערבים ובדואים, קשישים וניצולי שואה, אמהות חד הוריות ועוד- תושבים שמרביתם חיים מתחת לקו העוני וחלקם הגדול מטופלי רווחה. מאפיינים אלו, לצד מציאות של מחסור בשירותים חברתיים וקהילתיים, יותרים מתחים, מקרי אלימות ופגיעה בבטחון האישי ובאקלים השכונתי.

קבוצות יוצרות שכונה הוקמה במטרה לפתח רשתות פעילים מקומיות, המחברות תושבים מכל הקהילות המרכיבות את המרקם השכונתי. אנו מאמינים כי כל אדם בכל מצב חיים יכול להנהיג, לתרום מכוחו ויכולותיו לקהילה ולהוות סוכן שינוי עבור הסביבה. דרושים לכך כלים ופלטפורמות מאפשרות, ובעבור זה אנחנו כאן.

המטרה: רשת פעילים שכונתית המחזקת את התושבים ומגבירה את הלכידות והחוסן בקהילה

הדרך: הקמת קבוצות פעילים מגוונות להתמודדות עם בעיות ואתגרים, בניית הנהגה פנימית בקהילה להובלת שינויים במרחב השכונתי.

תחומי הפעולה

קבוצות יוצרות שכונה