לוגו דרור ישראל עם רקע שקוף
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
נקודה
מאבקים חברתיים, פעילות ציבורית

הממשלה מקבלת ציון נמוך בטיפול ביוקר המחייה.

17 בפברואר 2022

עמדות הציבור הישראלי בשאלות שונות הנוגעות ליוקר המחייה ולהתמודדות הממשלה בכך | ממצאי סקר דעת קהל עפ"י מדגם

הראיונות נערכו על ידי חברת מדגם באמצעות האינטרנט בימים 13-14 לחודש פברואר 2022.
המחקר התבצע ע"י מדגם מייצג בן 501 אנשים של ככל אזרחי ישראל בגילאי +18.

מטרת הסקר הייתה לבחון שאלות שונות שנוגעות ליוקר המחייה ולצעדים להתמודדות בכך שהממשלה הודיעה עליהם בפברואר 2022. במסגרת זו נבחנו הנושאים הבאים:

  • מהם תחומי והיקף הפגיעה בציבור כתוצאה מיוקר המחייה
  • מי ומה, לדעת הציבור האשם העיקרי בעליית המחירים
  • מהם הצעדים שעל הממשלה לנקוט בהם כדי להתמודד עם עליית המחירים
  • עמדות והערכות הציבור את הצעדים עליהם הכריזה הממשלה בפברואר 2022
  • הערכה מסכמת לממשלה על  טיב טיפולה ביוקר המחייה

תחומי והיקף הפגיעה בציבור כתוצאה מעליית המחירים

מתגובות המרואיינים עולה כי
74% קיצצו בבילויים
64% קיצצו במוצרי מזון
46% חימום בחורף
38% בטיפולים רפואיים לא דחופים

במקביל לכך 44% אומרים כי העלאת מחירי המזון פגעה בהם הכי הרבה, יחד עם זאת 54% מצביעים על סעיפים אחרים שנפגעו בהם

ומי אשם בעליית המחירים?

מסתבר כי הציבור לא קונה את הדעה שעליית המחירים נבעה מעלית מחירי האנרגיה בעולם  (רק 8% מסכימים עם דעה זו), או בשל "חזירות" יצרני המזון ורשתות השיווק (12%) . כמחצית  (51%) מטילים את האשם על הממשלה, ו- 17% נוספים על העדר תחרות במשק.
מעניין לציין כי9% מטילים את האשם העיקרי בציבור הישראלי שלא הקדים למחות ואף ממשיך לקנות במחירים גבוהים.

אז מה צריך לעשות לדעת המרואיינים?

בבחירה העקרונית בין בלימת המחירים לבין מתן פיצוי לציבור על העלאת המחירים רוב גדול (87%)   היו בעד בלימת עליית המחירים ורק 6% תמכו בקבלת עליית המחירים ופיצוי הציבור.  אולם כאשר הוצגו בפני המרואיינים צעדים ספציפיים שמתייחסים לכל אחת מהגישות והם התבקשו לציין את שני המועדפים ביותר כדי להקל על הציבור, עלה סדר ההעדפות הבא שמצביע גם על תמיכה בפיצוי הציבור

מה צריך לעשות כדי להתמודד עם יוקר המחייה

נראה שאם היה ניתן לבחור מלכתחילה בין שתי הגישות הייתה העדפה ברורה למניעת העלאת מחירים; אולם, בדיעבד, לאחר שההעלאה קרתה יש תמיכה די משמעותית במתן פיצוי לצבור.

עמדות כלפי הצעדים עליהם הממשלה הודיעה בשבוע השני של חודש פברואר 2022

המרואיינים נשאלו על יוקר המחייה והשפעת הצעדים בהם נקטה הממשלה להתמודדות עמו, גם בהיבט של צמצום או הרחבת הפערים בין שכבות האוכלוסיה:

צעדי הממשלה בפברואר 2022

ובנוגע להערכה המסכמת לממשלה:

הסקר נערך ע"י מכון "מדגם" עבור דרור ישראל

לקריאת הכתבה אודות הסקר » https://bit.ly/3GV2Hez

קו כחול

כתבות נוספות