לוגו דרור ישראל עם רקע שקוף
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
בלוגחדש

על הצביעות

29 באוגוסט 2013
נקודה

כאשר גהרה שלומציון המלכה מעל מיטת בעלה הנוטה למות אלכסנדר ינאי וביקשה מין הסתם לנחמו וודאי לא ציפתה לצוואתו המטלטלת שנחצבה בתודעת עמנו מני אז.

בשוכבו כשכיב מרע הספיק אלכסנדר ינאי לומר לשלומציון את המשפט הבא: "אל תתיראי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין, אלא מן הצבועין שדומין לפרושין, שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחס " מקורו של משפט זה הוא מספר במדבר כ"ה שם מסופר על זמרי בן סלוא אשר ביחסו לנסיכה מדינית הביא על ישראל עונש בדמות מגפה אשר קטלה עשרים וארבע אלף מבני ובנות העם.

אלכסנדר ינאי
אלכסנדר ינאי

כל זאת עד אשר פנחס בן אלעזר הרג את זמרי ואת הנסיכה המדינית ועצר את המגפה. לראשונה השתמש בסיפור זה והפכו לנכס צאן ברזל המשגתי, אלכסנדר ינאי, מדוע?  משום שרק מנהיג פוליטי כינאי אשר הכיר לעומק את הטבע של הפוליטיקאים המפלגתיים כתתיים, פרושים, צדוקים, איסיים קנאים, רק איש כזה יכול היה לחצוב להמשגה כה מדויקת ומעמיקה את אופי ואופן פעולתם. דבריו האחרונים  של השר נפתלי בנט, בהם הבטיח להעלות את נושא הקטל בסוריה לישיבת הממשלה בדבר חוסר המוסריות שבעמידה מנגד כאשר גז כימי רוצח עשרות אלפים בסוריה, עולה לטעמי כדי הפרשנות הפשוטה של מעשה זמרי ופנחס.

נפתלי בנט
נפתלי בנט

"לפני 70 שנה כאשר השמידו ילדים ותינוקות, העולם שתק", הזכיר השר בנט ואמר כי הוא ידאג "להעלות נושא זה בדחיפות בישיבת הקבינט המדיני-בטחוני הקרובה"  השר בנט עושה מעשים נקלים אך מבקש עליהם שכר כאילו עשה מעשים עילאיים. את דרום תל אביב מילאו זה מכבר, עשרות אלפי גברים נשים וטף מזי גורל, חלקם הגדול מהגרי עבודה, הגודשים  את רחובותיה והם צרים פשוטו כמשמעו על תושביהן המקוריים של השכונות הדרומיות. ממשלות ישראל לדורותיהן ואיתם עיריית תל אביב לא נקפו אצבע בכדי לשנות את המצב הזה. התשתיות הרעועות בין כך ובין כך אינן יכולות לשאת ציבור עצום כל כך.

רוב רובם של אנשים אלה הם מן הסתם מהגרי עבודה. בישראל יש כיום על פי נתוני משרד הפנים כ 230 אלף זרים מתוכם כ – 93 אלף תיירים שאשרתם פגה עוד כ – 69 אלף עובדים זרים בעלי אשרה וכ – 14 אלף עובדים זרים ללא אשרה לאלה מצטרפים כ-54 אלף "מסתננים". לו יצוייר שממשלת ישראל הייתה נוהגת כממשלה ריבונית ומגרשת מישראל את כל אלה שאשרתם פגה תיירים ועובדים זרים. היינו נשארים עם 54 אלף המכונים מסתננים. לו ידומיין שישראל והממשלה בה מכהן השר בנט, הייתה נוהגת על פי מחויבותה לאמנות הבינלאומיות עליהן היא חתומה ביניהן האמנה בדבר מעמדם של פליטים, לו יאומן שהממשלה הייתה מקימה מערך לברור מעמדם של אותם 54 אלף מזי גורל, היה מין הסתם מסתבר כי חלק מהם, כנראה חלק קטן, הינם פליטים הזכאים למעמד פליט זמני.

מהגרים מאפריקה מחפשים עבודה בדרום תל אביב צילום: אלון רון
מהגרים מאפריקה מחפשים עבודה בדרום תל אביב צילום: אלון רון

אך לא איש כבנט ידאג לכך שאנשים אלה אשר נחלצו בעור שיניהם מהתקפות של גז כימי מרצח באמצעות מנצ'טות ואו מכונות יריה, שראו את כל בני משפחתם נשחטים על ידי הג'נג'וידים וחסרי צלם אדם ואלוהים אחרים, לא איש כבנט יתבע דיון מידי בממשלת ישראל אשר יחלץ את תושבי דרום תל אביב ובאותה נשימה יציל פשוטו כמשמעו, את אלה אשר את חלקם שלח כבר השר לשעבר "הרב" אלי ישי אל מותם מבלי שנקף אצבע לברר את מעמדם. על החוזה מלובלין סופר כי אם היה מביט על מצחו של אדם היה רואה ברוחו את שלשלת אבותיו ואמותיו של אותו אדם עד האדם הראשון. אני סבור כי אלכסנדר ינאי מן הסתם התבונן למצח עמו וידע שיבוא יום בו לא יהיה מתאים מהשר בנט לאמירתו "עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס" ולמרות הצביעות הנוראה הזו יש לעשות הכל בכדי להציל את החפים מפשע בסוריה הנטבחים על לא עוול בכפם.

כתב: פסח האוספטר, רכז תנועת דרור ישראל

קו כחול

כתבות נוספות