רומא וירושלים

בימים האחרונים אנו עדים להסלמה חריפה בטיעונים המופנים כנגד הציבור החרדי. אפתח ואודה כי אני סבור כי הציבור החרדי קנה "ביושר רב" את הביקורת הקשה המוטחת בו. אלא שבתוך המחול…

המשך