עוד פיתרון למשבר החקלאות בישראל

לעבדה ולשמרה הינו קואופרטיב אשר חבריו הם קיבוצים ומושבים. הקואופרטיב נולד מתוך הצורך לשוב ולחזק את הקשר בין האגודות החקלאיות לבין הקרקע שברשותן באמצעות עיבודן. שני היבטים מרכזיים להקמת הקואופרטיב:…

המשך

יד אחים לכם שלוחה

תנועות הנוער העובד והלומד ודרור ישראל, מוקיעות בכל פה את הנסיונות להטיל דופי בכלל הציבור הדתי לאומי.  מעשי הנבלה שנעשו בכפר דומא ובחתונה המצולמת מטילים צל כבד על כלל החברה הישראלית. האחריות…

המשך

מגלים עצמאות

מסע "מגלים עצמאות" של "המעורר" יחד עם המכללה לפיקוד טקטי – דור מפקדי הפלוגות הבא של צה"ל – הסתיים בטקס מרגש בהר הרצל.

המשך