מוות ליהודים ולערבים

"מוות! מוות ליהודים!" זעקו-צרחו-צווחו אלפי גרונות נשים, זקנים וטף בבוקר אחד של שנת 1895בפריס. צווחות נוראות אלו השאירו רושם בל ימחה על בנימין זאב הרצל, כתב ה"נויה פריה פרסה" דאז.

המשך

הבית היהודי או בית עבדים?

בשנים האחרונות מלאו ערוצי הטלביזיה בסרטים העוסקים בצדדים שונים של תולדות האימפריה הרומאית. מספרטאקוס, עבור ב"רומא", וכלה בתוכניות דוקומנטאריות רבות. בכל התוכניות הללו עובר כחוט השני תאור העולם הערכי והרוחני…

המשך

תודה לשומר הקשר

רק איש אחד הבין שהחוט המקשר בין תנועות הנוער לבין התנועה הקיבוצית הולך ודק ומאיים להיקרע, על רקע משבר האמון והאמונה בחנתון – וזה הזמן להודות לו

המשך