גדול בישראל

למרות התהום הפרושה בין השקפת עולמנו לבין השקפתו של מר"ן עובדיה יוסף אני מייחל בכל ליבי ונפשי לרפואתו השלמה.

המשך

על הצביעות

כאשר גהרה שלומציון המלכה מעל מיטת בעלה הנוטה למות אלכסנדר ינאי וביקשה מין הסתם לנחמו וודאי לא ציפתה לצוואתו המטלטלת שנחצבה בתודעת עמנו מני אז.

המשך