אסון כבד נפל על ביתנו התנועתי עם מותו של חברנו ארז אליהו ז"ל, שנספה בדמי ימיו בתאונת עבודה.מחבקים אל ליבנו את משפחתו האהובה, קבוצת גשר, קיבוץ קבוצות דרך ואת עובדי…

המשך