1,754,000 עניים מתוכם 817,000 ילדים, 22.7% מתוכם קשישים – בישראל

מאת: פסח האוספטר רכז תנועת דרור ישראל

רבים מאלה המנסים לפענח את התנהלותו הכלכלית של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נוטים ליחס להחלטותיו מימד דתי, אמוני. מדוע?

זאת בשל העובדה כי אין כל דרך אחרת בעבורם לפרש את הכרעותיו, שלעיתים קרובות כל כך, פוגעות פגיעה אנושה באנשים רבים כל כך. האמונה, כידוע, איננה דבר רציונלי אלא תחום שאין לנו כלים מדעיים לבחון אותו לעומקו. אף לאינטואיציה, שהיא תחום נסתר למדע, יש נגישות רבה יותר לבחינה מעמיקה, כפי שמחקרים שונים של חוקרים רבים – ובהם: גרינהאלג, גולדברג, ועוד – שגרסו כי לאינטואיציה כלים ניתוחיים הנסתרים מעינינו ברם הם כלים התומכים בהכרעות שבדיעבד מסתברות כהכרעות הנכונות לזמנן.

לא כן האמונה. אנשים עושים דברים איומים ונוראים בשם האמונה כפי שהם יכולים ומסוגלים לעשות את הטוב והבלתי נתפס על הדעת כתוצאה מהאמונה. אי לכך ובשל כך נוטים רובנו לייחס לראש הממשלה ולמעשיו, הנראים כחסרי פשר לפעמים בשל תוצאותיהם הרות האסון, אמונה עיוורת המביאה אותו לקבלת החלטות אלה. אלא שלא כך הם פני הדברים. לצד הנפגע מפעולותיו של ביבי (שאלה הם רוב אזרחי ואזרחיות ישראל) קשה לתפוס כי הוא איננו טועה ואו שוגה, מתוך אמונה לוהטת בקפיטליזם הקאניבלי אותו השליט בישראל. הוא איננו נוקט בצעדים הפוגעים בבריאות, בחינוך ובכושר ההתגוננות מפני שריפות ואו סופות שלגים, משום שהוא איש מאמין. ההיפך הוא הנכון, הוא עושה את כל אלה משום שהוא מחויב לא לרוב אזרחי המדינה, אלא לקבוצה קטנה, הנהנית מהרוב המכריע של החלטותיו הכלכליות-חברתיות. יש כאלה המטעימים כי ראש הממשלה משוכנע שכנוע פנימי אמוני עמוק בתורת החלחול הכלכלי של הצמיחה, קרי אותה תורה המורה אותו להיטיב עם החזקים מאוד בהטבות מס ותמריצים נוספים, משום שרק כך יחלחל גשם הנדבות של הצלחותיהם הכלכליות לכל שכבות האוכלוסייה. אין זה משנה כמה מחקרים נעשו שהוכיחו את ההיפך הגמור. אין זה משנה ששורה ארוכה של חוקרים, ובהם תומאס פיקטי, עמנואל סאז, סטפני סטנטצ'בה, כריסטופר ג'נקס, דן אנדרוס ,אנדרו ליי אוון זידאר, קואסטר וקורמנד, וכלכלנים רבים נוספים חלקם בעלי שם עולמי (ואף שירות המחקר הממשלתי והבלתי מפלגתי של הקונגרס האמריקאי) הוכיחו בשורה ארוכה של מחקרים שתיאוריית "החלחול מטה" אינה קשורה כלל לעולם המציאות ואף כינוה "כלכלת וודו". אך אלה הסובלים מהחלטותיו המוטות חוזרים ומשננים שנפלה טעות מלפניו של ראש הממשלה משום שהוא מאמין באמונה שלמה בבואו של החילחול.

600474_382358705203881_2096953526_n

הבעיה עם אנשים אלה (עם עצמנו כלומר) היא שאנחנו באמת מאמינים בסיפור האגדה הזה. אנחנו אחוזים בכבלי האמונה הזו בתודעתנו משום שפשוט איננו יכולים אחרת. מה נעשה? נסביר לעצמנו שראש הממשלה של כולנו פועל בעבור קבוצה קטנה מאוד באוכלוסייה בשעה שהוא פוגע פגיעה אנושה בשאר? זה הרי ידיר שינה מעינינו ואולי גם ידרדר אותנו נפשית למחוזות לא רצויים. כי הרי עם חלב אמנו ינקנו את האמונה כי המלך ואו השליט הוא אב רחום וחנון שכל מעשיו מופנים לטובת צאן מרעיתו – העם. הפרדיגמה המחשבתית הזו מגינה עלינו, ואנחנו חיים בתוכה, סמוכים ובטוחים, כי אי שם יושב השליט כשכולנו לנגד עיניו, והוא מחליט את הטוב ביותר בעבורינו. בעבור כ ו ל נ ו !  אלא שלא כך הם פני הדברים, אנחנו יודעים שזה לא כך, איננו טיפשים, אבל אנחנו איננו מאמינים שזה כך. ההבדל בין אמונה לידיעה הוא עצום מבחינת נפש הפרט והכלל כאחד. כדבריו של פרויד: "הרוחניות עצמה נכנעת לפני תופעה רגשית מסתורית לגמרי של האמונה. זוהי התופעה הנודעת של 'האני מאמין, יען כי הדבר מופרך' אופי משונה זה אין להבינו, אלא על דרך חזיונות טירוף… אבל בהיותם תופעות המוניות אינן נפגעות מקללת הבידוד." ידיעה איננה דוחפת בהכרח לעשיית מעשים, אמונה כן. כל עוד ייהנה בנימין נתניהו מאמונתנו העיוורת בכך שהוא רוצה את טובתנו, ולא את רווחתם וטובתם של אלה שיש להם הכל, פשוט הכל, הוא ימשיך במעשיו ואף יחריף אותם ללא כל נקיפות מצפון.

בקיץ 2011 היו מספר רגעים בהם חשש נתניהו מהסחף שבין ידיעה לאמונה הדוחפת למעשים – כמיליון איש ברחובות. הוא פחד שהפרדיגמה שבנה – לקחת מהרבים ולתת למעטים –  תיחרב, וש"הפרה" תחליט לבעוט בכד החלב, המשקה עד לסביאה קבוצה קטנה. לכן, ובחכמה יש לציין, הזמין את סבא טרכטנברג, אשר יחד איתו (אבי האומה נתניהו), בפנים רציניות וחמורות סבר הבטיחו לדאוג לרווחתנו והוציאו תחת ידם רשימת המלצות דומה למדיניות הקיימת (עם הקלה מסוימת שבאה לצנן את החלשות האמונה בנתניהו). אך ראו זה "פלא"  ההמלצות החיוביות היחידות שהיו בוועדה לא יושמו, ביניהן מסגרות צהריים לגילאי 3-9, הפחתת הנטל בתשלומי הורים למיניהם, רפורמה בשירותים הסיעודיים, השקעה בהרחבת התחבורה הציבורית והוזלתה לזכאים, הגדלת הסיוע בשכר דירה לזכאים ועוד. ההמלצות המעטות שכן יושמו, יושמו בצורה חלקית כחוק חינוך חינם מגיל 3, הרחבת היצע מעונות היום המפוקחים ומסובסדים, העלאת מדרגת המס העליונה ועוד;

הורד

חלק ממנהיגי המחאה קנו בחדווה ובחפץ לב את הסחורה המקולקלת הזו, ו"הפרה" חזרה לקרוסלה החולבת. רק אם יאמין נתניהו שהוא לא יכול יותר לדשן את הפלח הדק שלו, אלא אם יעשה שינויים מרחיקי לכת בכדי שגם ל"פרה" יהיה יותר נוח וחם, בכדי שגם היא תראה עתיד לילדיה, ותחלוק בשוויון את פרי עמלה עם אחרים. רק אם יחוש נתניהו שהפרדיגמה שלו עומדת בסכנה ממשית של קריסה כי הרוב החל להאמין! לא להבין! להאמין! שהוא איננו מתחשב בו, ושהוא חייב לשנות מן הבסיס את מדיניותו אחרת לא יהיה לו לחלק והרבה לשבעים. רק אז יבוא המפנה המיוחל – שינוי כללי המשחק, קרי חלוקה הוגנת של מה ששייך לכולנו.

סגור לתגובות.