לוגו דרור ישראל

לוגו הועד למאבק ברצח עם

"ההיפך של אהבה אינו שנאה, כי אם אדישות. ההיפך של חיים אינו מוות כי אם אדישות לחיים ולמוות. ההיפך של שלום אינו אלא אדישות לכיעור שבמלחמה וליופי שבשלום". (אלי ויזל)

מטרת "הוועד למאבק ברצח-עם – ארגון יהודי וכלל אנושי" היא לפעול להפסקתם ומניעתם של כל מעשי הרצח המאורגנים בידי אדם, ארגון או מדינה של כל קבוצה מובחנת, מיעוט אתני, מעמד או עם.

הועד למאבק ברצח עם3

עם סיומה של מלחמת העולם השנייה הזדעזע העולם מזוועות מעשי הנאצים ברציחתם של מליוני יהודים ומיעוטים נוספים באופן שיטתי ונורא, ונפוצה בעולם הקריאה "לעולם לא עוד". למרות המודעות להיסטוריה האיומה של רציחות-עם, בוגדת האנושות פעם אחר פעם בשבועתה זו, בעוד היא ממשיכה לעמוד מנגד אל מול רציחות העמים שהתקיימו לאחר השואה וממשיכות להתקיים בימים אלה ממש.

הועד למאבק ברצח עם2

על אף ההכרה בייחודיות השואה יש לזכור כי רצח-עם אינו אירוע חד פעמי. לצערנו הרב, היות קורבן לרצח-עם אינה נחלתו הבלעדית של העם היהודי. זוהי תופעה אנושית נוראית בה נרצחו עשרות מיליוני בני אדם במאה השנים האחרונות ומאות מיליונים נוספים נאנסו, גורשו מבתיהם ואיבדו את קרוביהם. ההכרה מסרבת להתמודד עם ידיעה בלתי אפשרית זו, ומרבית בני האדם נוטים להתעלם מן התופעה של רצח-עם ולהדחיק אותה. ידע ומודעות אמנם אינם מספיקים, אך הם בוודאי תנאי הכרחי למאבק כנגד התרחשותם של מקרי רצח-עם. הם אף עשויים להיות הגורמים החיוניים שיעצרו את בני האדם מלרצוח, מלסייע לרוצחים או מלעמוד מהצד.

הועד למאבק ברצח עם1

למרות זאת השיח הציבורי והמחקרי בישראל בנושא זה הוא דל, ותוכניות לימוד במוסדות החינוך – בתי ספר והאקדמיה – כמעט אינן קיימות.

לעם היהודי אחריות מיוחדת לגורלם של עמים אחרים העומדים בסכנת השמדה. אחריות זו מחייבת אותנו למעשה. עלינו ללמוד, להתריע, למנוע ולהיאבק ברצח-עם בכל מקום ואתר שהוא על פני כדור הארץ, ויהיו התנאים והנסיבות אשר יהיו.

כבני העם היהודי אשר כנגדו נרקמה המזימה האפלה להשמדתו בצורה המאורגנת והשיטתית שננקטה מעולם, וכבני אנוש, החרדים למציאותו המוסרית של עולמנו, אנו רואים לעצמנו חובה לפעול ככל יכולתנו להפסקת רציחות-עם ומעשי האלימות באשר הם.

הועד למאבק ברצח עם

"הוועד למאבק ברצח עם" הוקם על ידי תנועת דרור ישראל במטרה מרכזית אחת, והיא המאבק בכל הצורות של פשע השמדת העם.

הפעילות שלנו: