הועד למאבק ברצח עם – ארגון יהודי וכלל אנושי

לוגו הועד למאבק ברצח עם

"ההיפך של אהבה אינו שנאה, כי אם אדישות. ההיפך של חיים אינו מוות כי אם אדישות לחיים ולמוות. ההיפך של שלום אינו אלא אדישות לכיעור שבמלחמה וליופי שבשלום". (אלי ויזל)

מטרת "הוועד למאבק ברצח-עם – ארגון יהודי וכלל אנושי" היא לפעול להפסקתם ומניעתם של כל מעשי הרצח המאורגנים בידי אדם, ארגון או מדינה של כל קבוצה מובחנת, מיעוט אתני, מעמד או עם.

הועד למאבק ברצח עם3

עם סיומה של מלחמת העולם השנייה הזדעזע העולם מזוועות מעשי הנאצים ברציחתם של מליוני יהודים ומיעוטים נוספים באופן שיטתי ונורא, ונפוצה בעולם הקריאה "לעולם לא עוד". למרות המודעות להיסטוריה האיומה של רציחות-עם, בוגדת האנושות פעם אחר פעם בשבועתה זו, בעוד היא ממשיכה לעמוד מנגד אל מול רציחות העמים שהתקיימו לאחר השואה וממשיכות להתקיים בימים אלה ממש.

הועד למאבק ברצח עם2

על אף ההכרה בייחודיות השואה יש לזכור כי רצח-עם אינו אירוע חד פעמי. לצערנו הרב, היות קורבן לרצח-עם אינה נחלתו הבלעדית של העם היהודי. זוהי תופעה אנושית נוראית בה נרצחו עשרות מיליוני בני אדם במאה השנים האחרונות ומאות מיליונים נוספים נאנסו, גורשו מבתיהם ואיבדו את קרוביהם. ההכרה מסרבת להתמודד עם ידיעה בלתי אפשרית זו, ומרבית בני האדם נוטים להתעלם מן התופעה של רצח-עם ולהדחיק אותה. ידע ומודעות אמנם אינם מספיקים, אך הם בוודאי תנאי הכרחי למאבק כנגד התרחשותם של מקרי רצח-עם. הם אף עשויים להיות הגורמים החיוניים שיעצרו את בני האדם מלרצוח, מלסייע לרוצחים או מלעמוד מהצד.

הועד למאבק ברצח עם1

למרות זאת השיח הציבורי והמחקרי בישראל בנושא זה הוא דל, ותוכניות לימוד במוסדות החינוך – בתי ספר והאקדמיה – כמעט אינן קיימות.

לעם היהודי אחריות מיוחדת לגורלם של עמים אחרים העומדים בסכנת השמדה. אחריות זו מחייבת אותנו למעשה. עלינו ללמוד, להתריע, למנוע ולהיאבק ברצח-עם בכל מקום ואתר שהוא על פני כדור הארץ, ויהיו התנאים והנסיבות אשר יהיו.

כבני העם היהודי אשר כנגדו נרקמה המזימה האפלה להשמדתו בצורה המאורגנת והשיטתית שננקטה מעולם, וכבני אנוש, החרדים למציאותו המוסרית של עולמנו, אנו רואים לעצמנו חובה לפעול ככל יכולתנו להפסקת רציחות-עם ומעשי האלימות באשר הם.

הועד למאבק ברצח עם

"הוועד למאבק ברצח עם" הוקם על ידי תנועת דרור ישראל במטרה מרכזית אחת, והיא המאבק בכל הצורות של פשע השמדת העם.

הפעילות שלנו:

  • מעקב אחר מוקדי סכסוך: "הוועד למאבק ברצח עם" עוסק בלמידה ומחקר של הקונפליקטים העולמיים ומעשי האלימות לשם זיהוי הנקודות בהן מתפתחת סכנה או הוצאה לפועל של רצח-עם.
  • חינוך למאבק ברצח עם: "הוועד למאבק ברצח עם" עוסק בהפצת חומרי קריאה, ביצירת מערכי לימוד ובהפצתם בקרב מוסדות חינוך. אנו מעוניינים לארגן מועצה ציבורית אשר תכלול אנשי רוח ומעשה שיחברו יחדיו למאבק ברציחות-עם.
  • הנגשת המידע: "הוועד למאבק ברצח עם" מפתח כלים ומנגנונים להפצת מידע, נתונים וחומרים בדבר רצח-עם: אתר אינטרנט, מרכז הדרכה פתוח למבקרים, ימי עיון פתוחים לציבור, דו"ח ציבורי שנתי וכל אמצעי אחר שיימצא לנכון.
  • פעולה ציבורית למאבק ברצח עם: "הוועד למאבק ברצח עם" פועל להסבת תשומת הלב הציבורית, הישראלית והעולמית למעשי רצח-עם טרם ובזמן התרחשותם, וכך ליצירת דעת קהל שתשפיע על המוסדות המוסמכים ועל מקבלי ההחלטות בישראל ובעולם לפעול להפסקה ומניעה של מעשים אלו באמצעות ארגון הפגנות ומצעים נוספים של לחץ ציבורי.
  • יצירת קואליציה כלל-אנושית שסיסמתה "לעולם לא עוד": "הוועד למאבק ברצח עם" יקיים קשרים עם תרבויות, עמים וקבוצות מובחנות אחרות אשר היו או הינם קורבנות לרצח-עם במטרה לסייע לקבוצות אתניות אלה בהתמודדות עם ההשלכות המתמשכות הנוראיות של רצח-עם ולהביא את העולם להכרה בסבל של אותן קבוצות.
  • סיוע לפליטי רצח-עם: "הוועד למאבק ברצח עם" יקדם פעולות סיוע פסיכו-סוציאלי והכשרה מקצועית לפליטי רצח-עם בישראל ובעולם ויפעל לקידום זכויות פליטי רצח-עם.
  • גינוי קיומו של הנשק הגרעיני: "הוועד למאבק ברצח-עם" יעסוק ביצירת תודעה ציבורית רחבה המגנה את קיומו של נשק גרעיני כנשק בלתי-מוסרי המחזיק בחובו את אפשרות רצח העם כהכרח.

סגור לתגובות.