לוגו דרור ישראל

לפייסבוק הפורום לצדק חברתי באנר הפורום לצדק חברתי

"מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק, השלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין".    

                                                                                                             * מתוך מגילת העצמאות
פוסט מושחתים הפורום לצדק חברתי

הפורום לצדק חברתי הוקם במהלך המחאה החברתית בקיץ 2011 ע"י יוזמי המחאה ומוביליה וכולל  נציגים של ארגונים, אוהלים וקבוצות מחאה. מטרת הפורום לצדק חברתי לחדש את הברית בין האזרח הישראלי למדינתו, ברית המבטיחה לכל אדם חירויות אזרחיות בסיסיות. ברית המבטיחה לאזרח צדק, שוויון וביטחון תעסוקתי ואישי. אלו הם יסודותיה הערכיים והמוסריים עליהן קמה ונוסדה מדינת ישראל ולאורה נאבק הפורום.
 פייסבוק הפורום לצדק חברתי

הדרך לחברה צודקת ושוויונית יותר עוברת בשינוי הנחות היסוד הכלכליות בישראל ובקיומה של מדינת רווחה. דרישות הפורום לשינוי הפרדיגמה הכלכלית חברתית הנהוגה היום בישראל מורכבת מהנקודות הבאות: