הפורום לצדק חברתי

לפייסבוק הפורום לצדק חברתי באנר הפורום לצדק חברתי

"מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק, השלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין".    

                                                                                                             * מתוך מגילת העצמאות
פוסט מושחתים הפורום לצדק חברתי

הפורום לצדק חברתי הוקם במהלך המחאה החברתית בקיץ 2011 ע"י יוזמי המחאה ומוביליה וכולל  נציגים של ארגונים, אוהלים וקבוצות מחאה. מטרת הפורום לצדק חברתי לחדש את הברית בין האזרח הישראלי למדינתו, ברית המבטיחה לכל אדם חירויות אזרחיות בסיסיות. ברית המבטיחה לאזרח צדק, שוויון וביטחון תעסוקתי ואישי. אלו הם יסודותיה הערכיים והמוסריים עליהן קמה ונוסדה מדינת ישראל ולאורה נאבק הפורום.
 פייסבוק הפורום לצדק חברתי

הדרך לחברה צודקת ושוויונית יותר עוברת בשינוי הנחות היסוד הכלכליות בישראל ובקיומה של מדינת רווחה. דרישות הפורום לשינוי הפרדיגמה הכלכלית חברתית הנהוגה היום בישראל מורכבת מהנקודות הבאות:

  • צמצום הפערים במדינת ישראל – חברתיים, כלכליים, מגדריים ולאומיים – לרמה נמוכה ויצירת לכידות חברתית הנחוצה לשם קיום המדינה.
  • תיקון עיקרי השיטה הכלכלית כך שיתאפשר תקצוב ראוי ומספק לצורכי היסוד של אזרחי המדינה.
  • צמצום יוקר המחיה, הגעה לתעסוקה מלאה והוגנת ופיקוח ממשלתי על מוצרי יסוד.
  • מתן עדיפות ברורה לפריפריה החברתית והגאוגרפית במדינה בהשקעת תשומת הלב השלטונית והקצאת משאבים ותשתיות.
  • טיפול בצרכיהם החיוניים ומתן עדיפות לקידומן של אוכלוסיות מוחלשות במדינה בדגש על נכים, קשישים וחולים.
  • השקעת המדינה באזרחיה בתחומי החינוך, הבריאות והביטחון האישי ופתרון אמתי של צרכים חיוניים בתחומי דיור, תחבורה, תשתיות ציבוריות באמצעות התערבות ממשלתית.

סגור לתגובות.