התקפה על מרכז הקונצנזוס

המתקפה שלוחת הרסן על העיתונאי יהודה יערי היא מתקפה על מרכז הקונצנזוס הישראלי. ביקורתו של מר יערי היא ביקורת ציונית, דמוקרטית ויהודית, העולה בקנה אחד עם פטריוטיות ישראלית מהמעלה הראשונה.

הניסיון הנפסד להלביש על כל ביקורת את תו ה"בוגד" היא התפתחות חמורה ביותר, בעיקר בשל העובדה שהיא מובלת על ידי אנשים מרכזיים במשרד החינוך.

טועים אנשים אלה באם הם חושבים כי השימוש במושג בוגד תרתיע מישהו מלבקר פעילות בלתי דמוקרטית, לא יהודית ולא ציונית. ההיפך הוא הנכון.

התנהלות זו רק מערערת את האמון במערכת הממלכתית ועתידה להמיט אסון על מדינת ישראל.

טוב יעשה משרד החינוך באם יחזור בו ממתקפתו הפרועה כנגד יהודה יערי, ויפה שעה אחת קודם.

יהודה יערי

סגור לתגובות.