ביקורת כן הסתה לא!

מתקפתו הפרועה של ח"כ אביגדור ליברמן על ארגון "בצלם" תוך שימוש במושג הנואל המסית והמדיח "בוגדים". הוא קריאה להטלת עונש מוות על כלל חברי וחברות ארגון "בצלם". כידוע במדינת ישראל, חל עונש מוות על בגידה, בפרק ז' סימן ב' של חוק העונשין. אין זה מקרי שח"כ ליברמן מנצל את הכאוס וההקצנה בשיח הציבורי בכדי למתוח את קווי השיח מעבר למותר בחברה דמוקרטית. עם כל הביקורת הנוקבת והמוצדקת כנגד גוף ואו ארגון כזה או אחר כולל "בצלם", השימוש במושג זה מבטא מציאות שאין להיות אדישים כלפיה כי סופה חורבן הדמוקרטיה הישראלית. אנו קוראים לכלל המפלגות בישראל ובעיקר לציבור הקרוב לעמדותיו של ליברמן להתנער באופן חד משמעי מאמירה זו, ולגנותה באופן חד משמעי ושאינו משתמע לשתי פנים.

תמונה חדשה

סגור לתגובות.